Aanbod

Organisatieadvies

Vraagstukken beginnen meestal breed en worden vertaald in een heldere diagnose en aanpak. Voorbeelden van vraagstukken die regelmatig op mijn pad komen zijn: “Hoe inspireer ik mijn medewerkers?”, “Wat willen mijn klanten nou echt?”, “Waarom krijg ik niet voor elkaar wat concurrenten wel lukt?”. Het zijn vragen die het voor mijn cliënten waard zijn eens grondig uit te pluizen.

Training

Een trainingsituatie is een situatie die zich leent om vaardigheden van mensen uit te breiden samen met anderen. Soms is daarvoor nodig om de basiskennis bij te spijkeren, maar daar blijft het meestal niet bij. Trainingen waaraan u kunt denken zijn bijvoorbeeld : “Werken met intervisie en intercollegiale toetsing”, “Adviesvaardigheden voor stafadviseurs” en “Feedback en communicatie”.

Coaching

De coachvragen van mijn cliënten richten zich op de werkomgeving. Ik coach zowel individuen als teams. Bij coaching gaat het steeds om inzicht te krijgen in drijfveren en patronen achter iemands gedrag; individueel gedrag óf groepsgedrag. En het gaat natuurlijk niet om inzicht alleen, maar altijd in relatie tot de vraag hoe dat gedrag wel of niet bijdraagt aan de doelstellingen die men heeft.

Mediation

Soms is het zo hoog opgelopen tussen personen of tussen groepen dat men er zonder hulp niet meer uit komt. Een reflex die dan vaak voorkomt is om de zaak uit handen te geven en een ander, zoals een rechter, met een oplossing te laten komen. Dat leidt niet altijd tot een uitkomst die naar ieders tevredenheid is. Een alternatief hiervoor is om de kwestie zelf te proberen op te lossen met een neutrale en onpartijdige helper; een mediator.